online meeting and live tasting

Liste de Producteurs

NingBo Intl

Nanzhou Intl

Chentu 上海晨途国际贸易有限公司

Linni

Haotuan Trade

Henan Difi Intl

Zhongou wine

Huafei

ZhongLian Nordic

TongYi Group

Cartier

Wine Overflow

Fugang Industry & Trade

ZhiCheng

MingJia

Keylis Trading

Pin Bar Wine Culture

Huai Nali Trading

Jianiang

Luckin Intl

Yifang Wine

Zhenjiu

HUALI TRADING

Ruiyi Wine

Weiding wine

Milu Wine

ReadWay Consulting

Ruihua

Ozwine

YIPIN WINE

Wine Talking

Elite Wines

Icuvee Co. Ltd

Fuhan Trading Co. Ltd

FRCOM International Trade Co. Ltd

Foshan Yilifang

La Part des Anges

Huma Commercial & Trading Development Co.,Ltd

Alf Import & Export Co. Ltd

Jiu Mao

Gwines Giya International Trading Co.,Ltd

Casal Commercial & Trading Co. Ltd

Zuoan Hong Industrial Co. Ltd